Auteursrecht

Auteursrecht / Intellectuele Eigendomsrechten

 

  • Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merken, handelsnamen, auteursrechten met betrekking tot Stardylia, zijn eigendom van de ondernemer en/of van haar licentiegevers en mogen zonder voorafgaande expliciete toestemming van de ondernemer en/of van haar licentiegevers in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden. De onderneming en/of haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.
  • De consument vrijwaart de ondernemer en/of haar licentiegevers voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van portretrechten).
  • Niets van de website van de ondernemer (waaronder begrepen de beelden in de Stardylia collectie, teksten, grafisch materiaal en logo's) mag worden verveelvoudigd (waaronder downloaden) en/of openbaar gemaakt worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer en/of haar licentiegevers.
  • Niets van hetgeen in dit artikel is vervat zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van de ondernemer.
  • Zonder de voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van de ondernemer is het niet toegestaan links naar de website van de ondernemer aan te bieden.
  • Indien een consument meent dat er inbreuk wordt gepleegd op de intellectuele eigendomsrechten die rusten op materiaal van zijn/haar hand, kan de consument contact opnemen met:
    Stardylia via ons contactformulier 

Ter bescherming van de auteursrechten zijn de afbeeldingen op deze website voorzien van een watermerk. Vanzelfsprekend staat dit in werkelijkheid niet op de kaarten en posters