Privacy

Inleiding

Stardylia (hierna te noemen "Stardylia", "wij" of "ons") streeft er naar diensten en producten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze onderneming.

In dit Privacy Reglement wordt informatie verstrekt over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens die via onze websites verkregen worden van iedere bezoeker van onze websites (hierna te noemen de "gebruiker"). Dit Privacy Reglement is niet van toepassing op websites van derden die zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van ons door middel van links met onze websites zijn verbonden.

Naam en contactgegevens

STARDYLIA
Heibeekstraat 24
5662 EG Geldrop, NL

 

BTW NL141588718B01
KvK Eindhoven 52631052
ING Bank 6056558
IBAN NL51INGB0006056558
BIC INGBNL2A
 
Mobile: + 31 (0) 653 62 60 65 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur)
E-mail: info@stardylia.com
Internet: www.stardylia.com

  

Doel

Het doel voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de opdracht om producten, waaronder maar niet beperkt tot wenskaarten te (laten) bezorgen, alsmede de betaling van productie en bezorging, ter optimalisatie van (de klantenservice van) de dienst Stardylia en voor marketingdoeleinden, zoals maar niet beperkt tot het op de hoogte houden van kortingen en/of acties, van Stardylia en/of aan haar gelieerde ondernemingen.

De gegevens van de gebruiker en de ontvanger en de gegevens met betrekking tot inhoud en opmaak van de producten worden voor geen ander doel gebruikt dan bovenomschreven doel.

 

Persoonsgegevens en wijze van verzameling

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij zowel direct als indirect persoonsgegevens van of over de gebruiker verzamelen en vastleggen.

Onder deze persoonsgegevens vallen onder meer de contactgegevens van de afzender, de contactgegevens van de ontvanger, het e-mailadres van de afzender, de rekening/creditcard gegevens van de afzender, het IP-adres van de gebruiker. Wij gebruiken transactiegegevens om misbruik van de dienst te voorkomen. Ter optimalisatie van onze dienstverlening maken wij verder gebruik van statistische gegevens over het gebruik van de Stardylia website.

Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om de opdracht uit te kunnen voeren en/of voor bovenbeschreven doeleinden. Bovendien zullen wij de persoonsgegevens niet langer bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

 

Cookies

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn eenvoudige kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website voor de gebruiker gemakkelijker te maken. Bij het bezoeken en/of gebruiken van onze website worden gegevens vastgelegd in een cookie. Het is mogelijk om in de browser het gebruik van cookies uit te zetten. In dat geval is het nog steeds mogelijk om alle onderdelen van de website bezoeken.

 

Marketing

Wij gebruiken de door ons verkregen persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming voor marketingdoeleinden. Een gebruiker die zich aan heeft gemeld voor Stardylia gaat akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven.

 

Verstrekking gegevens aan derden

Wij stellen de persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden, met uitzondering van:
-Instellingen betrokken bij de financiële afhandeling en de door ons ingeschakelde derden in het
-Indien wij hiertoe wettelijk worden verplicht;
-Indien dit noodzakelijk is om de rechten van de bezoeker of onze rechten te beschermen;
-Groepsmaatschappijen en/of partners van Stardylia;


In die gevallen worden uw persoonsgegevens echter alleen verstrekt indien genoemde derden de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens hebben toegezegd.

 

Beveiliging

De beveiliging van de betaalschermen en het afrekenen van Stardylia producten wordt voortdurend geoptimaliseerd. De beveiliging werkt via de zogenoemde Secure Socket Layer (SSL) technologie. Het verstrekken van onjuiste informatie is strafbaar. Misbruik hiervan wordt gemeld aan de autoriteiten, alsmede aan het Bureau Krediet Registratie te Tiel.

 

Contact

Indien u inzage, wijziging of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, zullen wij op uw schriftelijk verzoek (vergezeld van een kopie van uw geldige paspoort of rijbewijs) een overzicht verstrekken van uw persoonsgegevens. Dit verzoek kunt u per post of per e-mail zenden aan:

STARDYLIA
Heibeekstraat 24
5662 EG Geldrop, NL

E-mail: info@stardylia.com

Voor het verstrekken van dit overzicht zullen wij maximaal € 4,50 administratiekosten in rekening brengen.

Ook indien u bezwaar wilt aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens door ons of indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door ons kunt u schriftelijk terecht op bovenstaand adres. U zult binnen vier weken een reactie van ons ontvangen.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Reglement aan te passen. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy Reglement regelmatig te raadplegen zodat u hoogte bent van deze wijzigingen.

Geldrop 1 juli 2011