Reclamaties

RECLAMATIES

Stardylia doet er alles aan om een kwalitatief goed product te leveren.
Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan kan het artikel altijd geretourneerd worden.

 

Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f) voor losse kranten en tijdschriften;

g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Retourcondities:

Het artikel dient op de dag van ontvangst te worden nagekeken voor eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen dezelfde dag per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er direct na ontvangst een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.

 

Binnen 7 werkdagen na ontvangst dient u een e-mail te zenden aan Stardylia waarin u vermeldt welk artikel u retour wilt zenden onder vermelding van het ordernummer.  Na ontvangst van retourbevestiging dient het artikel binnen 7 werkdagen door ons retour te zijn ontvangen.

De kosten van de retourzendingen zijn voor eigen rekening.

 

Retouradres:
Stardylia

Heibeekstraat 24

5662 EG Geldrop, NL.

U bent zelf verantwoordelijk voor de retourgezonden producten.

Pas nadat de retourgezonden producten in goede orde door ons zijn ontvangen kunnen wij overgaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag.

De retourzending zal na correcte ontvangst worden bevestigd via email.

 

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.